Home
   > Recreatie
      > Zevenhuizerplas
Zevenhuizerplas


Geen rondvaartboot op Zevenhuizerplas

Waarschijnlijk kijkt u al enige tijd uit naar de realisatie van het rondvaartbootje op de Zevenhuizerplas. We moeten u helaas teleurstellen, het bootje zal er niet komen.
In het initiatief zijn we steeds uitgegaan van een schenking van de provincie en het Recreatieschap Rottemeren. Eenzelfde schenking als waar het pontje over de Rottemeren, tussen Bleiswijk en de Zevenhuizerzoom z’n ontstaan aan dankt. De provincie Zuid-Holland, noch het recreatieschap Rottemeren toonde enige belangstelling voor dit initiatief. De deelgemeente trok nog wel geld uit voor een haalbaarheidsonderzoek, maar daaruit bleek dat een financiering van het beoogde bedrag geen haalbare exploitatie opleverde. Was het bedrag geschonken geweest dan was de haalbaarheid met behulp van sponsoren wel zeker geweest. Een gemiste kans voor de populariteit van Nesselande en van de Zevenhuizerplas.

Mocht u volgend voorjaar toch eens zin hebben, om een eindje te varen, de pont over de Rottemeren vaart volgend jaar weer mits de weersomstandigheden het toe laten. In april en oktober alleen de zaterdag en zondag (en tweede paasdag), vanaf mei tot en met september alle dagen van 11.uur tot 17.30 uur. En als de drukte het toelaat ook weer de lange route naar de Roerdomp. De vrijwillige schippers heten u van harte welkom op hun zonnepont.
 
[naar boven] (30-12-09 | JL / bron: Jelte Dorenbos )

Burgerinitiatief voor recreatieve rondvaartboot op Zevenhuizerplas

Jelte Dorenbos heeft namens Stichting Platform Achternesse (SPA) een initiatief in gang gezet voor een rondvaartboot(je) op de Zevenhuizerplas. Op woensdag 12 november om 19.00 uur zal het voorstel als burgerinitiatief aan de deelgemeenteraad van Prins Alexander worden aangeboden tijdens het inspreekuur voor burgers.

Het initiatief is geënt op de pont welke gedurende de zomerperiode vaart op de Rottemeren. Deze pont wordt aangedreven door elektromotoren, die gevoed worden via accu’s door zonnepanelen op het dak. Er wordt gevaren door vrijwilligers en het vaartuig wordt onderhouden door Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H).

Het idee voor de Zevenhuizerplas is dat twee soortgelijke vaartuigen varen in tegengestelde richting langs de oever van de plas, waarbij op regelmatige afstand een steiger wordt aangedaan. Per uur kan een schip rond de plas varen dus elk half uur is er een mogelijkheid, naar een of meer van de volgende steigers te varen. De plaats van de steigers wordt zo gekozen dat in de directe omgeving parkeerruimte is.

Nieuwsgierig? Lees het (aangepaste) voorstel voor het burgerinitiatief:
 aangepast voorstel voor burgerinitiatief rondvaartboot op Zevenhuizerplas door Stichting Platform Achternesse (SPA) i.s.m. Jelte Dorenbos

Uw reactie is ook welkom via platform.achternesse@planet.nl.
 
[naar boven] (18-04-08, 14-09-08, 22-10-08 | JL /
bron: Jelte Dorenbos & Stichting Platform Achternesse)

Zevenhuizerplas wordt officiële zwemwaterlocatie

De provincie Zuid-Holland heeft 'Zevenhuizerplas, Nesselande' als nieuwe locatie toegevoegd aan de (concept)lijst van zwemwaterlocaties in oppervlaktewater voor het zwemseizoen 2008. Meer hierover leest u in de volgende documenten:
 brief Gedeputeerde Staten provincie Zuid-Holland m.b.t. ter inzage legging zwemwaterlocaties 2008
 bekendmaking Gedeputeerde Staten provincie Zuid-Holland m.b.t. vaststelling van de conceptlijst van zwemwaterlocaties in oppervlaktewater 2008
 conceptlijst zwemwaterlocaties Zuid-Holland 2008
 toelichting op de aanwijzing van zwemwaterlocaties

De conceptlijst ligt van 15 februari t/m 28 maart 2008 ter inzage.
 
[naar boven] (29-02-08 | JL / bron: Provincie Zuid-Holland)

Provincie stemt in met samenvoegen Zevenhuizerplas(sen)

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 2 november 2006 besloten om in te stemmen met het opheffen van de scheidingsdam tussen de uitbreiding en de bestaande Zevenhuizerplas:
 brief Provincie Zuid-Holland m.b.t. besluit samenvoegen Zevenhuizerplas d.d. 17 november 2006

Aanvullend meldt de deelgemeente Prins Alexander dat Boskalis nu een planning gaat maken van de werkzaamheden, en dat de deelgemeente naar aanleiding daarvan zal melden wanneer er wat gaat gebeuren.
 
[naar boven] (20-12-06, 22-11-06 | JL / bron: Provincie Zuid-Holland & deelgemeente Prins Alexander)

De plannen voor de Zevenhuiserplas op een rijtje

De bestaande Zevenhuizerplas maakt deel uit van het recreatiegebied Rottemeren en heeft een regionale functie voor watersport en oeverrecreatie.
Het totale wateroppervlak van de plas wordt verdubbeld! De nieuwe plas krijgt hiermee een unieke omvang in de regio en is bepalend voor de identiteit van de nieuwe woonwijk Nesselande.

Er wordt een aantal deelgebieden onderscheiden met een eigen karakter en gebruik, afgestemd op de ligging en bereikbaarheid vanuit de omgeving. Globaal wordt uitgegaan van een zonering van intensief gebruik in het zuiden (aan de kant van de woonwijk, metro en boulevard) naar een gebied met een extensiever gebruik en meer natuurlijke inrichting in het noorden:
- de noordelijke oever van de plas;
- de noordwesthoek van de plas;
- oostzijde: boulevard, strand, jachthaven;
- zuidzijde: Oeverpark.
De bestaande zuidwestoever en westoever blijven gehandhaafd.

De noordelijke oever van de plas
Het gebied ligt in de zone van de provinciale hoofdstructuur en wordt getypeerd als natuurontwikkeling en extensieve, routegebonden recreatie en watersport.
Hoofdelementen van dit gebied zijn:
- de hoge kade langs de Middenweg;
- een gedeeltelijk afgegraven en drassig gebied tussen Middenweg en de kade voor natuurlijk rietland;
- een serie eilandjes, waarvan enkele bereikbaar voor watersporters;
- een gebied met ondiep water, slecht toegankelijk voor de watersport i.v.m. rust en natuurontwikkeling.

De noordwesthoek van de plas
Dit gebied sluit aan op het bestaande, goed gebruikte strand met horeca en parkeren. Hier komt commerciële verblijfsrecreatie in de vorm van een bungalowpark.

Oostzijde: boulevard, strand, jachthaven
Door situering bij de wijk en het centrum van de wijk wordt dit deel van het recreatiegebied het meest intensief gebruikt.
 
[naar boven] (17-01-03 | LvD)

Lees verder:

informatie over 2e herziening bestemmingsplan en bouwplannen Oeverpark :
pagina Bouw op Nesseweb

gedichten Jopie Onel-Beems (o.a. 'Jelte's pont in Nesselande') :
pagina Nesselande in naamdicht op Nesseweb