Home
   > Bewoners
      > Platform Achternesse
Stichting Platform Achternesse

De Stichting Platform Achternesse (SPA) bestaat uit bewoners uit Nesselande en omgeving; het platform is opgericht in 1993.

klik op de foto voor een grotere weergave

Stichting Platform Achternesse heeft de volgende doelstellingen en uitgangspunten opgesteld:
- zij is onafhankelijk en bestaat uit bewoners- en belangengroepen uit Nesselande en directe omgeving (Oud-Verlaat en Zevenkamp);
- zij streeft naar een natuurlijke omgeving met een hoge toegevoegde waarde op het gebied van wonen, werken en ontspannen;
- zij voert voortdurend overleg met overheden en planontwikkelaars.

Om haar doelstellingen te bereiken voert zij de volgende activiteiten uit:
- zij heeft zitting in de Klankbordgroep (KBG) Nesselande en neemt deel aan formele inspraakprocedures betreffende de ontwikkeling van de wijk;
- zij oefent invloed uit via het ontwikkelen van alternatieven en het uitdragen van ideeën en meningen;
-zij behartigt de belangen van de bewoners met betrekking tot ruimtelijke, sociale en ecologische onderwerpen;
- zij vindt het behoud van waardevol geachte kenmerken van Nesselande zeer belangrijk.

Tijdens de bijeenkomsten van het Platform worden de volgende agendapunten besproken:
- inkomende en uitgaande post;
- werkgroepen;
- voorbereiding Klankbordgroep Nesselande;
- bespreken deelplannen;
- voorbereiden reacties / inspraak commissies deelgemeente en deelraad deelgemeente

In 2001 heeft Stichting Platform Achternesse 12 bijeenkomsten georganiseerd en hebben de leden 7 bijeenkomsten van de Klankbordgroep Nesselande bijgewoond.
Het opbouwwerk ondersteunt SPA door onder andere de leden te adviseren, zowel inhoudelijk als over de strategie. De administratieve kracht van SONOR, ondersteunt het Platform door de bijeenkomsten te notuleren.

Secretariaat en correspondentie-adres:
mevrouw J.A.H. Onel-Beems
Wollefoppenweg 35
3059 LG  ROTTERDAM

tel. (010) 22 22 411  /  fax (010) 22 22 412
e-mail: onlbeems@worldonline.nl

 
[naar boven] (17-01-03, 18-02-04 | bron: SPA)